Kontaktujte nás na tel. čísle
0911 780 119

Živnostenské právo

  • Ohlásenie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti
  • Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
  • Oznámenie o ukončení podnikania
  • Oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri
  • Žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že poskytovania služieb na základ živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané
  • Oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb