Kontaktujte nás na tel. čísle
0911 780 119

Trestné právo

  • Zastupovanie obvineného a obžalovaného obhajcom v trestnom konaní
  • Žiadosť o podmienečné prepustenie odsúdeného, žiadosť o milosť, žiadosť o zahladenie odsúdenia, žiadosť o rozhodnutie o osvedčení
  • Vypracovanie o podanie trestných oznámení, návrhov, žiadosti, sťažností, odvolaní, dovolaní, návrhov na obnovu konania, návrhov na mimoriadne dovolanie advokátom
  • Zastupovanie poškodeného (poškodených/ advokátom v trestnom konaní podľa Trestného poriadku, uplatňovanie škody (v adhéznom konaní
  • Zastupovanie v konaní o odškodňovanie obetí násilných trestných činov podľa zákona č. 215/2006 Z.z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi
  • Právne konzultácie a poradenstvo