Kontaktujte nás na tel. čísle
0911 780 119

Správne právo

  • Zastupovanie v katastrálnych konaniach
  • Zastupovanie v priestupkových konaniach
  • Zastupovanie v stavebných konaniach
  • Zastupovanie v iných správnych konaniach
  • Preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov súdmi (spisovanie a podávanie žalôb a opravných prostriedkov o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy, návrhov na konanie proti nečinnosti orgánov verejnej správy a konanie o ochrane pre nezákonným zásahom orgánu verejnej správy
  • Právne poradenstvo v oblasti správneho práva