Kontaktujte nás na tel. čísle
0911 780 119

Rodinné právo

  • Príprava návrhov a iných podaní
  • Zastupovanie v rozvodových konaniach a konaniach o úpravu rodičovských práv a povinnosti (výživné, zverenie dieťaťa do výchovy
  • Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • Zabezpečovanie a spisovanie rodičovských dohôd
  • Právne poradenstvo v oblasti rodinného práva