Kontaktujte nás na tel. čísle
0911 780 119

Konkurz, reštrukturalizácia, oddlženie

  • Zastupovanie v konkurzných konaniach
  • Príprava návrhu na vyhlásenie konkurzu
  • Vypracovanie reštrukturalizačného posudku
  • Poradenstvo
  • Oddlženie fyzických osôb